Archive | Październik 2013

Myślę, że najważniejszą lekcją, była lekcja prostoty…

Rozmowa o metodach szkoleniowych opartych na dowodach pomiędzy autorką książki „Szkolenia oparte na dowodach” – Ruth Colvin Clarck – i jej polskim wydawcą.

clarkruth-72_150x200

Czytaj dalej…

Kilka słów o planowaniu – część III

Czy planowanie ma więc sens?

Jeżeli planowanie strategiczne w swoim dotychczasowym, precyzyjnym, szczegółowym i ustrukturalizowanym kształcie wydaje się być procesem nieefektywnym, to po co to robić? Czyżby wszystkie wysiłki związane z pracowitym cyzelowaniem formuł w Excelu i edycją oszałamiających slajdów były niepotrzebne? Przecież zarówno w świetle przedstawionych powyżej rozważań, jak i w świetle praktyki biznesu, jasne jest, że ścisłe trzymanie się planu w szybkozmiennym środowisku zaprowadzi nas raczej na manowce niż do celu. Pomimo tego, przekonanie o konieczności precyzyjnego planowania jest powszechne, a teoretycy i praktycy zarządzania nie ustają w opracowywaniu coraz to nowych koncepcji, łączących ogień z wodą. Czyżby wszyscy się mylili? I tak i nie, zagadnienie planowania strategicznego należy bowiem rozpatrywać w dwóch płaszczyznach.

Czytaj dalej…

%d blogerów lubi to: