Archive | Sierpień 2013

Kilka słów o planowaniu – część II

Co na to ekonomia?

Bardzo podobną ewolucję przechodziły i przechodzą nadal modele ekonomiczne. Mechanistycznego i liniowego podejścia bez trudu można dopatrzyć się w pracach Adama Smitha.  Mechanizm praw rynkowych wyjaśniał on działaniem dwóch sił: konkurencji i chęci do uzyskiwania korzyści. Wzajemne zależności pomiędzy nimi są liniowe, deterministyczne a skutkiem jest zachodząca prędzej czy później równowaga rynkowa. Podobnie John S. Mill, i jego koncepcja homo oeconomicus, Maynard Keynes, czy Neumann i Morgenstern ze swoją teorią gier – wszyscy oni zakładali liniowość wzajemnych oddziaływań pomiędzy podmiotami w gospodarce. Na poziomie mikro, w odniesieniu do organizacji, bardzo wyraźnie podejście to jest widoczne w koncepcjach ojców współczesnego zarządzania – Fayola i Taylora. W ich podejściu organizacja postrzegana jest jako mechaniczny układ, rządzony poprzez jednoznaczne zależności przyczynowo-skutkowe, a podstawowym zadaniem menedżera jest odkrycie tych zależności i ich skuteczne zastosowanie w celu realizacji zadań. Ukrytym założeniem jest oczywiście istnienie w organizacji takiego optymalnego zestawu reguł, który pozwoli zmaksymalizować efekty jej działania.

Czytaj dalej…

Zarządzanie oparte na dowodach

res_1219674776_937

Mimo, że temat zarządzania opartego na dowodach w Polsce nie jest jeszcze bardzo powszechny, to pierwsze jaskółki tematu sięgają roku 2008. W jednym z numerów

Harvard Business Review Polska napotykamy artykuł mówiący o EBM. Bezpłatny fragment można odszukać pod adresem:

http://www.hbrp.pl/biblioteka/art.php?id=945&t=zarzadzanie-oparte-na-dowodach

Paul Kearns – EB-Management i EB-HR

Paul Kearns opowiada o zarządzanie opartym na dowodach, ponieważ jest bardziej skutecznym podejściem niż jakiekolwiek inne, które nie jest oparte na faktach.Jeden obszar, który w szczególności korzysta z metodologii EBM jest zarządzanie ludźmi, gdzie zbieranie dowodów jest tak problematyczne. Kearns wprowadza nas w podstawy zagadnienia. Polecamy.

Trójkąt Dale’a – prosta odpowiedź na trudne pytanie cz. I

Piramida uczenia to wykres przedstawiający wpływ formy dydaktycznej na przyrost wiedzy. Stanowi ona odpowiedź na pytanie: ile ludzie zapamiętują w zależności od formy przekazywania wiedzy? Piramida, stanowi ikonę aktywizacji w edukacji. Zwykle jest przedstawiana na poparcie tezy głoszącej, że „ludzie najefektywniej uczą się poprzez doświadczenie”. W publikacjach przybiera ona formę wykresu lub tekstu. Najczęściej jest jednak przedstawiana w postaci trójkąta podzielonego na kilka poziomów, według których ludzie zapamiętują: 10% tego co przeczytali; 20% tego co usłyszeli; 30% tego co widzieli; 50% tego co zobaczyli i usłyszeli; 70% tego co powiedzieli, a 90% tego co powiedzieli i zrobili. Czytaj dalej…

%d blogerów lubi to: