Archive | Czerwiec 2013

Korzyści z popełniania błędów

Jedno z bardziej znanych przysłów łacińskich brzmi Errare humanum est czyli Błądzić jest rzeczą ludzką. W nieoczekiwany sposób powiedzenie to ma zastosowanie w prowadzeniu szkoleń. Na początku dziewięćdziesiątych lat XX wieku Michael Frese wraz ze współpracownikami zaproponował metodę szkoleniową zwaną Treningiem Zarządzania Błędami (Frese i współpracownicy, 1991). Metoda mieści się w podejściu określanym jako aktywne uczenie się, które w nowoczesnym nauczaniu i szkoleniu wydaje się być oczywiste (Bell, Kozlowski, 2008). Podejście to zakłada aktywną rolę osób uczących się w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności. Jednak Trening Zarządzania Błędami (Error Management Training) zawiera kilka nowych i ciekawych założeń. Po pierwsze, osoby szkolone są świadomie i aktywnie zachęcane do popełniania błędów. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują bardzo oszczędne instrukcje dotyczące wykonywanych zadań i są zachęcani do aktywnego poszukiwania rozwiązań.

Czytaj dalej…

%d blogerów lubi to: