Archive | 11/05/2013

Proces grupowy – fakty i mity

W 1965 roku Bruce Tuckman – profesor psychologii nauczania pracujący wówczas w Naval Medical Research Institute w Maryland opublikował artykuł, w którym postulował istnienie czterech faz w rozwoju małej grupy (Tuckman, 1965). Jak się później okazało, propozycja faz procesu grupowego zrobiła międzynarodową karierę stając się z czasem ważnym elementem wiedzy dla terapeutów grupowych a także dla osób zajmujących się polityką personalną w firmach. Obecnie jest też kanonem nauczania trenerów w wielu polskich firmach szkoleniowych. W powszechnej świadomości owe cztery fazy to: formowanie się grupy ( forming), konflikt w grupie (storming), powstanie reguł funkcjonowania grupy (norming) i działanie grupy (performing) chociaż Tuckman stosował pierwotnie nieco inną nomeklaturę (testing-dependence, conflict, cohesion, functional roles). Jakie były podstawy i główne tezy propozycji Tuckmana? Swoją koncepcję autor oparł na analizie 50 artykułów dotyczących funkcjonowania różnych grup.

Czytaj dalej…

%d blogerów lubi to: