Archive | Styczeń 2013

Fredericka Herzberga koncepcja dwóch czynników – część II

Kilka tygodni temu opisywaliśmy wątpliwości jakie, jeszcze w latach 70 ubiegłego wieku, pojawiły się względem popularnej dzisiaj koncepcji motywacyjnej, zawartej w tytule. Badania zostały wykonane na 793 osobach reprezentujących różne zawody. Autorzy postawili sobie ogólne pytanie, czy czynniki określone przez Herzberga jako higieniczne wiążą się jedynie z negatywnymi emocjami nie powodując pozytywnych i odwrotnie, czy motywatory dotyczą jedynie satysfakcji nie powodując swoją nieobecnością także dyssatysfakcji pracowników. Wzięto pod uwagę reakcje badanych na trzy czynniki: samą pracę i możliwości awansu (motywatory) oraz wynagrodzenia (czynnik higieny). W wyniku przeprowadzonych analiz okazało się między innymi, że motywatory mogą być źródłem zarówno zadowolenia jak i niezadowolenia, co przeczy podstawowemu założeniu koncepcji.

Czytaj dalej…

Użyteczne linki

Do Waszej dyspozycji uruchamiamy podstronę, na której będziemy umieszczali  linki do wartościowych stron, artykułów, publikacji i innych mediów mówiących o samym nurcie Evidence Based w różnych obszarach życia. Zapraszamy do śledzenie, a jeśli Wasze aktywności podpowiedzą Wam inne źródła zapraszamy do dzielenie się nimi w komentarzach.

Fredericka Herzberga koncepcja dwóch czynników – część I

Pod koniec pięćdziesiątych lat dwudziestego wieku amerykański psycholog Frederick Herzberg zaproponował dwuczynnikowy model motywacji pracowników (Herzberg i współpracownicy, 1959). Koncepcja zyskała dużą popularność wśród menedżerów i do dzisiaj stanowi żelazny repertuar wielu szkoleń z zakresu zarządzania ludźmi. Popularność tej koncepcji bierze się prawdopodobnie z jej prostoty i nieoczywistej myśli na temat zaangażowania pracowników. Główna idea, na której opiera się koncepcja to rozdzielenie wymiaru satysfakcji pracowników na dwie niezależne dymensje. Pierwsza to niezadowolenie a druga – zadowolenie. Według Herzberga inne czynniki odpowiadają za niezadowolenie pracowników (dissatisfiers)  a w konsekwencji spadek motywacji a inne za ich zadowolenie (satisfiers) mające związek z podwyższeniem motywacji. Tak więc istnieją takie czynniki w środowisku pracy, których obecność powoduje negatywne postawy zatrudnionych, jednak ich nieobecność nie wpływa na pozytywne postawy. I odwrotnie – możemy mówić o czynnikach wywołujących pozytywne postawy,  jednak ich brak nie demotywuje. Czytaj dalej…

%d blogerów lubi to: